InterElektro imelco

Jesteśmy członkiem
największej europejskiej grupy
niezależnych sprzedawców
branży elektrotechnicznej

IMELCO (skrót od ang. „International Marketing Electrical Corporation”) jest największą międzynarodowych grup, zrzeszających niezależnych sprzedawców branży elektrycznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele 18-tu krajów z Europy, Australii i Ameryki Północnej. Założona 20 lat temu grupa stanowi największą międzynarodową platformę współpracy niezależnych hurtowni elektrycznych, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów z partnerami z różnych krajów, wymianę doświadczeń, negocjowanie wspólnych warunków umów oraz wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju, tak aby sukces grupy był zarazem sukcesem każdego pojedynczego udziałowca.

Obrót IMELCO za 2011 rok wynosił 14 mld EUR.
Mimo dużego zasięgu (250 członków, ponad 1500 punktów sprzedaży), struktura grupy IMELCO jest prosta (równa reprezentacja poszczególnych krajów w Radzie Nadzorczej i Radzie Dyrektorów), aby zagwarantować jej członkom równe prawa do podejmowania decyzji, przezroczystość i szybkie wdrażanie planów działań.

Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Belgii (Bruksela) Data powstania: 1991 Założyciele: ELTKONTOR (obecnie MITEGRO), SOCODA, EMMA (obecnie ANEW)

Biura
Bruksela: księgowość, notariat
Hanower: siedziba główna, zespół operacyjny i strategiczny

Władze
Rada Nadzorcza (każdy kraj jest reprezentowany przez jedną osobę). Rada Dyrektorów (każdy kraj jest reprezentowany przez jedną osobę).

W skład Imelco wchodzą m. in.:
Anew, Socoda, Mitegro, Inter-Elektro, Imago, Elektroclub, Ashell, Elex, Menravill, Grudilec

Imelco w liczbach (rok 2010):
Ilość członków: 250
Ilość punktów sprzedaży: 1500
Przychody: 6 mld Euro