InterElektro lepsza dystrybucja

Lepsza dystrybucja to
szybsze wejście na rynek
i bezpieczeństwo przy
wprowadzaniu nowych
produktów

Inter-Elektro zapewnia producentom dostęp do ponad stu punktów dystrybucyjnych w całym kraju, dysponuje magazynem centralnym i scentralizowanym systemem informatycznym, łączącym wszystkie placówki. Dzięki tej sieci dystrybucji producenci lokalni dostają możliwość sprzedaży produktów na naszym rynku, a producenci zagraniczni mogą wprowadzać swoje wyroby na skalę ogólnopolską. Gwarantuje to szybsze wejście na rynek i bezpieczeństwo przy wprowadzaniu nowych produktów czy marek. Historia pokazuje, że przyczyniliśmy się do przekształcenia niejednej firmy z dostawcy lokalnego na producenta ogólnopolskiego, a wielu producentów zagranicznych szybko wprowadziliśmy na rynek polski. Rynek polski jest postrzegany przez duże koncerny zagraniczne jako rynek produktu o niskiej cenie. W rzeczywistości, istnieje również zapotrzebowanie na produkty luksusowe, zwłaszcza gdy dotyczy to rozwiązań komplementarnych. Inter-Elektro zapewnia pomoc we wprowadzeniu tych produktów do oferty rynkowej. Do tradycji Inter-Elektro weszły już systematycznie organizowane spotkania właścicieli hurtowni z Dostawcami i producentami. Stanowią one możliwość spotkania się obu zainteresowanych stron w celu wymiany doświadczeń i aktualnej wiedzy rynkowej.

Zainteresowanych Producentów i Dostawców zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu w celu określenia wspólnych dla obu stron obszarów współpracy.

Korzyści współpracy z grupą Inter-Elektro

Lepsza jakość dystrybucji dzięki prężnie działającym małym i średnim przedsiębiorstwom, istniejącym na rynku od wielu lat. Ich profesjonalizm i kompetencje zasługują na zaufanie zarówno na poziomie prezentacji produktów, jak i ich dystrybucji oraz powiązanych z nimi usług.
Większe obroty dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji z większą liczbą hurtowników.