01.06.2017

INFORMACJA O POŁĄCZENIU ORAZ ZMIANIE FIRMY NKT CABLES S.A.