18.03.2019

AKS ZIELONKA - INFORMACJA O PLANOWANEJ ZMIANIE CEN

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do informacji z dnia 28 lutego 2019 roku, dotyczącej planowanej zmianie cen

– przesyłam w załączniku cennik obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Z Pozdrowieniami | Kind regards

Bartłomiej Kusiak

Ossów ul. Gen. Jordan-Rozwadowskiego 134

05-230 Kobyłka
T:+48 22 786 99 35
aks@aks-zielonka.pl